AGRIVOLTAICS – Kombiner solceller og landbrug, markanlæg der giver mening

I modsætning til mange markanlæg, kan solceller og landbrugsjord godt gå hånd i hånd, svaret er ”AGRIVOLTAICS”. 

Agrivoltaics er en innovativ tilgang som indtænker vedvarende energi i landbruget som ikke alene gavner klimaet, men ligeledes landbrugsproduktionen.

 

Fordele ved Agrivoltaics:

  1. Udnytter pladsen så vedvarende energianlæg ikke kommer på bekostning af landbrugsjord og vice versa
  2. Reducerer planternes temperatur og reducerer fordampning
  3. Skaber et mikroklima som øger jordens fugtighed og beskytter planterne når klimaet bliver ekstremt ved høje temperaturer og massive regnfald
  4. Øger landbrugsproduktiviteten
  5. Minimerer vandingsbehovet i tørre perioder

 

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder