Villahus - Solceller samt Jordvarme

Et større villahus med to voksne og to børn med en elbil har valgt at omlægge deres energisituation. De er gået fra et gammelt oliefyr, til en vedvarende energiløsning med et jordvarme- og solcelleanlæg inklusiv en batteriløsning.

I nedenstående kan man se en opsummering af deres forhenværende og nye energibehov. Familiens elforbrug stemmer godt overens med en normal familie på fire. Generelt bruger en familie på fire ca. 4.000 kWh om året og 1.000 kWh om året til en elbil.

Screenshot 2023-03-29 at 123237png


Som det ses, stiger familiens elforbrug når de omlægger til jordvarme, da varmepumpen til jordvarmeanlægget skal bruge strøm. En jordvarmepumpe er dog særdeles effektiv hvorfor det er væsentligt billigere i energiforbrug end andre varmekilder. Familien har nu ikke længere en varmeregning, men udelukkende en elregning. 

For yderligere optimering af deres energisituation, vælger familien desuden at installere solceller på taget. Dette giver yderligere en besparelse på deres energiregning.


Screenshot 2023-03-29 at 125041png


Generelt set er det muligt ganske præcist at forudsige energibesparelserne (kWh). Det er dog væsentligt mere komplekst at forudsige besparelserne på energiregningen, da ingen af os kender energipriserne. 2022 har i særdeleshed vist os hvor svært det er at forudsige priserne. 

Ingen af os kender fremtiden, ingen af os kender priserne. Hvis man vil gøre sig forventninger om de fremtidige energiregninger er det derfor vigtigt, at vurdere hvadpriserne vil være fremover. Nedenstående er de tal som familien valgte at gå med for deres beregningsgrundlag.

Screenshot 2023-03-29 at 121104png

Vi siger normalt at det eneste vi kan garantere, er at priserne er uforudsigelige og at vi skal forvente en fremtid hvor energipriserne vil svinge mere end vi hidtidigt har været forvent med.

Når vi ser på lige netop din situation, vil vi sammen lave forskellige scenarier for fremtidens energipriser. Ved at lave et "worst case" og "best case" scenarie vil vi sammen kunne give dig et godt beslutningsgrundlag for din økonomi.

Kontakt os ganske uforpligtende for at høre mere om netop dine muligheder for at omlægge til vedvarende energiløsninger og hvad det kan gøre for din økonomi og klimapåvirkning.

Nedenstående grafer viser yderligere detaljer omkring ovenstående situation. Du er også velkommen til at læse mere omkring jordvarme, varmepumper og solcelleanlæg på vores hjemmeside.
Screenshot 2023-03-29 at 122334png
Ovenstående er et overblik over familiens varme og elregning, hvis de vælger at fortsætte med deres nuværende energisituation.

Screenshot 2023-03-29 at 122347png
Dette er et overblik over familiens varme og elregning efter omlægning. I sommermånederne vil solcelleanlægget producere mere end der forbruges. Når dette skær sælges strømmen på nettet hvilket resulterer i de "negative" omkostninger. I vintermånederne vil forbruget derimod være højere end anlægget kan producere. I disse perioder vil man trække strøm fra det nationale elnet.

Screenshot 2023-03-29 at 122358png
På disse grafer ses de samlede energiomkostninger før og efter omlægningen til en vedvarende energiløsning.

Screenshot 2023-03-29 at 122406png
Dette er den samlede besparelse på energiregningen ved at omlægge til vedvarende energi.